hero-image

Karriär

Att arbeta på Mobility Motors

Mobility Motors Group har idag ca 230 medarbetare. Främst består de anställda av säljare, mekaniker och servicetekniker, men vi har även ekonomer, inköpare och administratörer i Mobility-familjen. Är du nyfiken på en karriär hos oss? Till höger ser du de tjänster som vi för tillfället rekryterar till. Har vi inga tjänster ute går det alltid att skicka en spontanansökan till vår rekryteringsavdelning genom att Klicka här
Mobility Motors som arbetsplats
Personal skickas regelbundet på utbildningar, vi tror att vi utvecklas bäst om vi gör det tillsammans. Som anställd på Mobility Motors Group ska du alltid känna dig trygg. Sedan start har vi varit ett familjeägt företag och trots expansion präglas arbetsplatsen av en familjär känsla. Det finns alltid en kollega vid din sida då du behöver hjälp.

På Mobility Motors Group lever vi efter följande värdeord: kompetens, omtanke, miljö och mångfald. De genomsyrar hela koncernen i allt vi gör, inte minst internt.

Mobility Motors Group Karriär Sida
Mobility Motors står för mångfald
Vi vill vara en arbetsplats med mångfald. För Mobility Motors innebär detta att skapa ett attraktivt arbetsliv med inkluderande arbetsklimat där allas kompetens och potential tas på allvar. Hos oss har alla samma rättigheter och möjligheter oavsett, könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning, ålder och socioekonomisk bakgrund. Vårt arbete för mångfald innebär att all diskriminering ska motverkas men också att lika rättigheter och möjligheter ska främjas. Våra olikheter är och ska ses som tillgångar.

Finns på anläggning