hero-image

Hjulinställning

Mbil.se Page Hjulinställning

Maximera din körupplevelse

Genom att se till att hjulinställningen är korrekt på din bil kan du förlänga både bilens och dina däcks livslängd. En korrekt hjulinställning kan förbättra körkomforten och samtidigt öka säkerheten på vägen, genom att förhindra onormalt slitage på dina däck.

Dessutom kan en korrekt inställd hjulvinkel även minska bränsleförbrukningen, vilket kan spara pengar i längden. Att investera i en hjulinställning är en smart och förebyggande åtgärd för att undvika kostsamma reparationer och för att säkerställa optimal prestanda för din bil.

Boka hjulinställning

Aktuella erbjudanden

Frågor om hjulinställning

Hjulinställning är en process där hjulen på en bil justeras till specifika vinklar och positioner för att säkerställa optimal prestanda, säkerhet och komfort.

Det är rekommenderat att göra en hjulinställning varje gång du byter däck eller efter att ha krockat eller kört över ett hårt föremål som kan ha påverkat hjulvinklarna. Det är också en bra idé att göra en hjulinställning om du upplever ojämn däckslitage, problem med styrning eller vibrationer.

En felaktig hjulinställning kan påverka bilens stabilitet, acceleration, bromsning och styrning, vilket kan leda till säkerhetsproblem och ökat slitage på däcken.

Om du upplever ojämn däckslitage, vibrationer eller styrproblem, är det troligt att du behöver en hjulinställning. Du kan också kontrollera dina däcks slitage för att se om det är jämnt på båda sidor av däcket.

Det rekommenderas inte att göra en hjulinställning själv utan att ha rätt utrustning och kunskap. Det är bäst att lämna det till en erfaren mekaniker.

Vanligtvis justeras hjulvinklarna, däckens camber, caster och toe-in, samt spårvidd och korslänkage.

En korrekt inställd hjulvinkel förbättrar bilens prestanda, ökar säkerheten på vägen, förhindrar onormalt däckslitage och minskar bränsleförbrukningen.

En hjulinställning tar vanligtvis mellan 30 minuter och en timme att genomföra beroende på bilmodell och omfattningen av inställningsbehoven.

En hjulinställning hos oss kostar 1 250 kr inklusive moms genom direkt tidsbokning online.

Om du inte gör en hjulinställning när det behövs kan det leda till ojämnt däckslitage, säkerhetsproblem och högre bränsleförbrukning, vilket kan leda till ökade kostnader för reparation och underhåll i framtiden.

Boka hjulinställning?

Optimera dina hjul enkelt genom att boka din hjulinställning för en säkrare och smidigare körupplevelse.

block-text-image

Fråga oss om hjulinställning